Vill du ha information om våra resor och kurser, boka upp dig på vårt nyhetsbrev. 

 Vi publicerar nyhetsbrev några gånger per år. Du blir inte överöst med mail från oss. 

I huvudsak är det ett vinterbrev, sommarbrev som vi skickar ut. I sommartid är höstens helgkurser spikade och nästa års resor i stort sett klara. Höstv/vinterbrevet innehåller årets hela program.

Fyll i dina uppgifter i formuläret. Du kan närsomhelst avregistrera dig och ändra dina uppgifter. 

Välkommen att få veta mer när det händer!

 

Fyll i dina uppgifter nedan

View previous campaigns.

 
 
 
Hur vi hanterar dina personuppgifter.
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR i kraft. Här visar vi vilka data vi samlar in och lagrar för dig som reser och går kurs hos oss.
 
Typ av data vi samlar in:
Vi samlar bara in de personliga data som ni frivilligt lämnar till oss. Det är namn, födelseår ( enbart året), postadress, epost, telefon. Givetvis vilken resa/kurs du deltagit i, vilka kurser/resor du är intresserad av framöver. Dessutom om du är intresserad och godkänner att vi bokar vårt nyhetsbrev till dig. Du ger frivilligt ut epostadress och namn.
 
Grund för lagring av personliga data:
Dina kontaktuppgifter används för kommunikation med dig. Kategorin deltagit i kurs/resa används för att du skall kunna vara aktuell för Diplomrabatt efter 5 resor med oss. Dina intressen för kommande resor används för att kontakta dig när det blir aktuell för anmälan då resmålet är öppet för anmälan. Födelseår samlas in för att vi skall kunna se åldersstrukturen i målargruppen. Nyhetsbrevet används för allmän kommunikation till våra kunder ca 4 gg per år. 
 
Lagring av personliga data:
Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och vill ha vårt nyhetsbrev och kontakt. Om du väljer att själv ta bort dina uppgifter så tar vi givetvis bort allt när du kontaktar oss. 
 
Säkerhet:
Vi använder ett internt/eget skapat kundregister. Har egna brandväggar och säkerhetsprogram i våra datorer,samt den externt nyhetsbrevstjänsten MailChimp med egna säkerhetsprogram.
 
Dina rättigheter:
Du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och använder rörande dig. Du har rätt att begära ut kopia på dina data, begära rättning av eventuellt felaktig information.  Du har också rätt att begära att dina personliga data raderas i samband med att du kontaktar oss och inte vill vara kund längre hos oss. 
 
Vid frågor:
kontakta Eva eller Håkan Groop, på mail info@oandligamojligheter.com