Håkans tankar om att Måla.

Jag har sedan 1997 bedrivit kursverksamhet i Stockholm och från våren 2005-2012 i ateljén i Berga. 2013 flyttades  kursverksamheten till lokaler i Nyköping.

Att måla är ett bra sätt att motverka stress. Du släpper tankarna på vardagen och får utlopp för kroppens lagrade spänningar... du samlar kraft och får ett inre lugn.

Kurserna ger dig, vare sig du är nybörjare eller mer erfaren, tillfälle att utveckla din inre kreativitet och öka dina färdigheter i teckning och målning.

Inga särskilda förkunskaper krävs, har du lusten – då har du förmågan.

Du misslyckas inte förrän du har slutat försöka!

Jag vill att mina kursdeltagare i första hand ska känna glädje och inspiration att skapa. Kursprogrammen bygger därför på lek, glädje och positivt tänkande. Parallellt med de viktiga grunderna som komposition, färglära, perspektivlära mm. leder jag dig till ett friare och mer spontant måleri.

Under genomgångarna ger jag konstruktiv kritik med tips och råd så att var och en ska kunna komma vidare med sitt eget måleri.

 

”Om du tror att du kan eller tror att du inte kan, så får du rätt." Henry Ford.