Håkan och Eva Groop

Håkan har över 20 års erfarenhet av kursverksamhet i akvarell, akryl/oljemålning och teckning.

Är verksam konstnär och utbildad tecknare, grafisk formgivare och har haft ett stort antal utställningar.

Han har arbetat som bildlärare på folkhögskolor och är nu knuten till Braheskolan på Visingsö. Startat nätverket SOS, Söder Om Sjön, Vingåker och är aktiv i Kulturstråket i Nyköping.

 

Eva är socionom, med flerårig verksamhet som karriärcoach, rehabkonsult med hälsoinriktning och också certifierad massör. Under kurserna i Nyköping och Toscana sköter Eva uppskattad matlagning. Eva leder också vandringsresor parallella med målarkurserna.